به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش «مدافعان سلامت» عنوان مجموعه نمایشی پنج قسمتی است که درباره زندگی و فداکاری پزشکان و پرستارانی چون دکتر شیرین روحانی راد، دکتر حسین کرمان پور، دکتر سید مظفر ربیعی، پرستار نرگس خانعلی زاده و پرستار رامین عزیزی فر به نگارش در آمده است .

این مجموعه نمایشی توسط راشین کوشا، زهرا کولیوند، علیرضا غنچی فشکی، زینب آرمند و هاجر کوشکی از نویسندگان حرفه ای نمایش های رادیویی نوشته شده است که نگاهی به لحظات فداکاری حافظان سلامت دارد.

مجموعه «مدافعان سلامت» به کارگردانی مهدی نمینی مقدم و با هنرمندی بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو از بیست و سوم تا بیست و هفتم فروردین ماه ساعت ۱۰ صبح از رادیو نمایش پخش می شود.