.تصویر برداری فیلم ۲۸۸۸ به تهیه کنندگی کیوان علی محمدی در سال ۱۴۰۰در لوکیشن های ارتش ادامه خواهد داشت.
.این فیلم بر اساس رشادت های نیروی پدافند و خلبانان نیروی هوایی ارتش است.