تصویر برداری فصل دوم سریال زیر خاکی به تهیه کنندگی اقای علی نصی

ر نیا و کارگردانی جلیل سامان از اواخر سال ۱۳۹۹ اغاز و با اغاز سال
۱۴۰۰در لوکیشن های ارتش ادامه خواهد داشت.