این فیلم تلوزیونی روایتگر بیست و چهار روز مقاومت جانانه تکاوران نیروی دریایی به فرماندهی ناخدا صمدی برای حفظ خرمشهر در اغازین روز های جنگ است. رشاد های نیروهیا پادگان دژ دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) و نیروهای مردمی در کنار این تکاوران صحنه های بی بدیلی از مقاومت و ایثار را رقم میزند. اموزش دادن به نیروه های  مردمی تخلیه خانه به خانه حملات ایذایی و مقاومت با کمترین امکانات از دیگر فراز های این فیلم است. این فیلم با هنرمدی مهدی امینی خواه و رزیتا غفاری و علیرضا جلالی تبار نویسندگی مهدی ایوبی تهیه کنندگی حسن هاشمی نسب و به کارگردانی مسعود تکاور به مناسبت ازاد سازی خرمشهر سوم خرداد از رسانه ملی پخش می شود.