به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم پیشگیری از ابتلای هموندان و کارکنان، خانه تئاتر از تاریخ یکشنبه ۱۱ اسفند نسبت به محدودسازی فعالیت های خود به شرح ذیل اقدام می کند:

۱- کلیه فعالیت های تماشاخانه جوانمرد تا اطلاعیه بعدی تعطیل خواهد بود.

۲- عمارت خانه تئاتر تا پایان این هفته تعطیل خواهد بود.

۳- فعالیت های ساختمان قدیم تنها برای انجام امور فوریتی و درمانی هموندان ساعت ۱۰ تا ۱۵ هر روز برقرار خواهد بود.

خانه تئاتر از هموندان خود درخواست می کند از آمد و رفت و تجمع در ساختمان قدیم خودداری کرده و مراجعه خود را محدود به امور فوریتی کنند.