علی شمس کارگردان و مترجم تئاتر درباره تازه ترین فعالیتش در حوزه ترجمه نمایشنامه به خبرنگار مهر گفت: به تازگی نمایشنامه «توصیه تصادفی» با ترجمه من توسط نشر آواژ منتشر شده است که نهمین و آخرین ترجمه ای است که از آثار کارلو گولدونی داشته ام و پیش از این توسط نشرهای مختلف وارد بازار کتاب شده است.

وی ادامه داد: پرونده برگردان آثار گولدونی با نمایشنامه «توصیه تصادفی» بسته می‌شود و در ترجمه‌های بعدی تلاش دارم بیشتر به سراغ نمایشنامه نویسان معاصر و نویسندگانی از دهه ۷۰ میلادی به بعد که فضاهای آوانگاردی را در آثارشان تجربه کرده اند و در ایران مهجور مانده اند، بروم.

شمس در پایان صحبت هایش بیان کرد: نشر آواژ پیش از این آثار تالیفی از من چون «شب دشنه‌های بلند» و «قلعه انسانات» و ترجمه نمایشنامه «سرشاخ» نوشته آلفونسو ساستره را منتشر کرده است.