به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در جلسه هفته گذشته هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر، بهزاد فراهانی توسط اعضای حاضر در جلسه به عنوان دبیر هفته گرامیداشت تئاتر انتخاب شد.

بهزاد فراهانی متولد ۱۳۲۳ است. او مدارک کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای دراماتیک و کارشناسی ارشد نمایش از تئاتر ملی فرانسه (استراسبورگ) را اخذ کرده است. فراهانی علاوه بر این عنوان دکتری درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور را دریافت کرده است. او عضو هیات مدیره خانه تئاتر از سال ۱۳۷۹ تاکنون بوده و هم اکنون رئیس هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر است.

هفته گرامیداشت تئاتر، هر ساله نیمه اول اردیبهشت ماه توسط خانه تئاتر برگزار می شود.