هفتمین اختتامیه جشنواره سرود ارتش نغمه های بهشتی به تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۹۹ در مجموعه شهید واعظی ارتش با حضور ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ،معاون اجرایی ارتش،فرمانده نهاجا و جمعی از مسئولین وفرماندهان با معرفی نفرات برتربرگزار گردید