به گزارش خبرگزاری مهر، فراهانی دبیر جشنواره «مانما» با اشاره به برگزاری جشنواره دانش آموزی تئاتر و نمایش در مدارس صدرا گفت: قصد داریم بستری فراهم شود تا دانش آموزان بتوانند دغدغه های خود را قالب هنر بیان کنند.

وی افزود: بعد از گروه بندی دانش آموزان و ثبت نام در مدارس بسته های محتوایی آموزشی در سه مرحله برای دانش آموزان ارسال خواهد شد. در قسمت تئاتر، گروه های دانش آموزی یک نمایشنامه تولید و آن را اجرا کنند در قسمت فیلم نیز گروه های دانش آموزی باید فیلم کوتاه موبایلی مناسب با موضوع جشنواره تولید کنند و در قسمت نمایش – فیلم گروه های دانش آموزی تحلیل و نقد های خود را از ۹ فیلم ارسال شده بیان کنند که آموزش های لازم در بسته های محتوایی دیده اند.

فراهانی یادآور شد: موضوع محوری جشنواره هویت ملی است که آثار نیز در سه محور زن در انقلاب، نقش گروه در انقلاب و نقش خانواده در انقلاب تولید می شود و خروجی کارها در یک نشریه دانش آموزی چاپ و در اختیار تمامی مراکز تربیتی و آموزشی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان بیان کرد: از ویژگی این جشنواره تولید صفر تا صد فعالیت ها و گروه ها توسط دانش آموزان خواهد بود و ستاد جشنواره و مدارس فقط وظیفه راهبری و تسهیل گری کار را به عهده دارند.

مدارس صدرا مدارس دولتی رشته معارف اسلامی وابسته به سازمان تبلیغات است که در ۱۶۴ نقطه کشور شعبه دارد.