به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر «ثمر»، طی جلسه ای با حضور محمد رضا ژیان مدیر جشنواره تئاتر «ثمر» و شادی اسد پور و فرزین محدث مدیر مسئول و مدیر آموزش موسسه هنری آرتا تفاهم نامه همکاری در رابطه با در اختیار گذاشتن پلاتوهای موسسه هنری آرتا به دبیرخانه جشنواره تئاتر «ثمر» برای بازبینی آثار منعقد شد.

محمد رضا ژیان مدیر جشنواره تئاتر «ثمر» در این باره گفت: بازبینی و انتخاب آثار نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» از اول تا ششم بهمن ماه با پنج داور در محل موسسه هنری آرتا صورت خواهد گرفت که بیش از ۱۰۰ اثر در این شش روز بازبینی و داوری خواهد شد.

نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر از «۹» الی ۱۸ اسفند ماه سال جاری به دبیری رضا دادویی در عمارت نوفل لوشاتو برگزار خواهد شد.