به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، مراسم شب یلدای خانه تئاتر اول دی ماه در سالن فرخی یزدی باغ موزه قصر برگزار شد که در میانه این مراسم اجرایی کوتاه از یک نوجوان زندانی پیش بینی شده بود و پس از پایان اجرا، حکم آزادی این نوجوان در میان تشویق تماشاگران، بدون اطلاع قبلی به او اعطا شد.

شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر در صحبت کوتاهی، آزادی این نوجوان دربند به دلیل فعالیت های نمایشی را یکی از دست آوردهای هنر نمایش دانست و آرزوی زندگی جدید و افق روشن برای او کرد.

در این مراسم اعضای هیات مدیره مرکزی و ۱۷ انجمن خانه تئاتر از جمله بهزاد فراهانی، اصغر همت، مسعود دلخواه، نادر برهانی مرند … و تعدادی از مدیران فرهنگی همچون محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان … حضور داشتند.